مک بوک پُرو خود را انتخاب نمایید.

احتیاج به راهنمایی دارید ؟ گفتگوی آنلاین یا تماس با ۸۳۳۵۳۱۰-۰۵۱

مک بوک پرو ۲۰۱۸

پردازنده 2 هسته ای 2.3GHz با حافظه 128GB

بدون TouchBar

پردازنده 2.3GHz

ظرفیت ذخیره سازی 128GB SSD

پردازنده Intel Core i5  دو هسته ای سری هفتم 2.3GHz

Turbo Boost تا 3.6GHz

حافظه رم 8GB 2133MHz

گرافیک Intel Iris Plus Graphics 640

2 عدد درگاه Thunderbolt 3

پردازنده 2 هسته ای 2.3GHz با حافظه 256GB

بدون TouchBar

پردازنده 2.3GHz

ظرفیت ذخیره سازی 256GB SSD

پردازنده Intel Core i5  دو هسته ای سری هفتم 2.3GHz

Turbo Boost تا 3.6GHz

حافظه رم 8GB 2133MHz

گرافیک Intel Iris Plus Graphics 640

2 عدد درگاه Thunderbolt 3

پردازنده 2 هسته ای 2.3GHz با حافظه 512GB

بدون TouchBar

پردازنده 2.3GHz

ظرفیت ذخیره سازی 512GB SSD

پردازنده Intel Core i5  دو هسته ای سری هفتم 2.3GHz

Turbo Boost تا 3.6GHz

حافظه رم 8GB 2133MHz

گرافیک Intel Iris Plus Graphics 640

2 عدد درگاه Thunderbolt 3

پردازنده 2 هسته ای 2.3GHz با حافظه 1TB

بدون TouchBar

پردازنده 2.3GHz

ظرفیت ذخیره سازی 1TB SSD

پردازنده Intel Core i5  دو هسته ای سری هفتم 2.3GHz

Turbo Boost تا 3.6GHz

حافظه رم 8GB 2133MHz

گرافیک Intel Iris Plus Graphics 640

2 عدد درگاه Thunderbolt 3

پردازنده 4 هسته ای 2.3GHz با حافظه 256GB

با TouchBar

پردازنده 2.3GHz

ظرفیت ذخیره سازی 256GB SSD

پردازنده Intel Core i5  دو هسته ای سری هشتم 2.3GHz

Turbo Boost تا 3.8GHz

حافظه رم 8GB 2133MHz

گرافیک Intel Iris Plus Graphics 655

4 عدد درگاه Thunderbolt 3

پردازنده 4 هسته ای 2.3GHzبا حافظه 512GB

با TouchBar

پردازنده 2.3GHz

ظرفیت ذخیره سازی 512GB SSD

پردازنده Intel Core i5  دو هسته ای سری هشتم 2.3GHz

Turbo Boost تا 3.8GHz

حافظه رم 8GB 2133MHz

گرافیک Intel Iris Plus Graphics 655

4 عدد درگاه Thunderbolt 3

پردازنده 4 هسته ای 2.3GHzبا حافظه 1TB

با TouchBar

پردازنده 2.3GHz

ظرفیت ذخیره سازی 1TB SSD

پردازنده Intel Core i5  دو هسته ای سری هشتم 2.3GHz

Turbo Boost تا 3.8GHz

حافظه رم 8GB 2133MHz

گرافیک Intel Iris Plus Graphics 655

4 عدد درگاه Thunderbolt 3

پردازنده 4 هسته ای 2.3GHz با حافظه 2TB

با TouchBar

پردازنده 2.3GHz

ظرفیت ذخیره سازی 2TB SSD

پردازنده Intel Core i5  دو هسته ای سری هشتم 2.3GHz

Turbo Boost تا 3.8GHz

حافظه رم 8GB 2133MHz

گرافیک Intel Iris Plus Graphics 655

4 عدد درگاه Thunderbolt 3

پردازنده 2 هسته ای 2.3GHz با حافظه 1TB

بدون TouchBar

پردازنده 2 هسته ای 2.3GHz با حافظه 1TB

بدون TouchBar